Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 września 2019 roku wyniósł ok. 3,2 mld zł, podała spółka.
"Największą część stanowi projekt Jaworzno - 0,7 mld zł, z czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 0,6 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 0,1 mld zł)" - czytamy w raporcie.
Informacje dotyczące wartości portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako zostały zaprezentowane w niniejszym dokumencie z zastrzeżeniem następujących założeń:
a. wartość ta stanowi zagregowaną wartość wynagrodzeń grupy kapitałowej Rafako, wskazanych w poszczególnych kontraktach, które zostały zawarte przez spółki grupy kapitałowej do dnia 30 września 2019 roku; nie uwzględnia ona kontraktów planowanych, ale jeszcze nie zawartych, natomiast uwzględnia kontrakty podpisane warunkowo;
b. wartość portfela zamówień została wskazana na dzień 30 września 2019 roku; ostateczne przychody z kontraktów oraz okresy ich realizacji zależą od wielu czynników, w tym niezależnych od grupy kapitałowej Rafako, podsumowano.
Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)