Awbud miał 4,7 mln zł straty netto, 3,47 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Awbud odnotował 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 4,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 3,47 mln zł wobec 3,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,32 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 60,93 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 19,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,31 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 182,07 mln zł w porównaniu z 159,55 mln zł rok wcześniej.
"W okresie trzech kwartałów 2019 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 182 072 tys. zł, tj. o 14,1 % wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody z tytułu sprzedaży usług budowlano-montażowych wyniosły 143 986 tys. zł i były o 27,6% wyższe od przychodów zanotowanych w okresie trzech kwartałów poprzedniego roku. Zmniejszeniu uległy przychody ze sprzedaży usług instalacyjnych - ich wartość wyniosła 38 042 tys. zł (spadek o 18,7% w ujęciu rok do roku)" - czytamy w raporcie.
"W okresie trzech kwartałów 2019 roku wskaźnik rentowności sprzedaży brutto był ujemny i wyniósł 4,2% pozostając na poziomie zanotowanym w 2018 roku. Wskaźnik kosztów ogólnych wyniósł 4,3% i był niższy zanotowanego w 2018 roku o 1,9 pkt proc. Marże EBIT i EBITDA odnotowały ujemny poziom" - czytamy dalej.
"Główne czynniki wpływające na rezultaty finansowe Grupy:
- Wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wykonania trzech kwartałów 2018 roku o 22 523 tys. zł tj. o 14,1%;
- Ujemna marża brutto ze sprzedaży z realizowanych kontraktów w wysokości 7 667 tys. zł. Wynik ten jest efektem wzrostu kosztów i w konsekwencji wyceny części realizowanych zadań inwestycyjnych rozpoczętych przed rokiem 2019.
- Zmniejszenie kosztów sprzedaży o 69,3% w porównaniu do wykonania 9 miesięcy 2018 roku;
- Zmniejszenie kosztów ogólnego zarządu o 92 tys. zł tj. o 1,3% w porównaniu do trzech kwartałów 2018 roku;
- Poniesiona strata na pozostałej działalności operacyjnej na poziomie 669 tys. zł wobec straty w wysokości 2 706 tys. zł za okres 9 miesięcy 2018 roku;
- Ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 3 037 tys. zł " - podano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 23,42 mln zł wobec 8,59 mln zł straty rok wcześniej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł.
(ISBnews)