"Ruch na Lotnisku Chopina odbywa się normalnie, służba na wieży pełniona jest w sposób nieprzerwany, a bezpieczeństwo ruchu lotniczego jest zapewnione" - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik prasowy Agencji.

Jak mówił, rozmowy w sprawie zakończenia sporu zbiorowego części kontrolerów z pracodawcą będą kontynuowane prawdopodobnie w tym tygodniu. "Strony pracują nad ustaleniem terminu" - powiedział.

Spór Związku Zawodowego Kontrolerów Lotniska Warszawa z pracodawcą nie jest zakończony. Wśród negocjowanych wątków znajdują się m.in.: organizacja pracy na wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina, oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko kierownika. Obecnie praca zarządzana jest przez osobę pełniącą obowiązki kierownika.

We wtorek Łukaszewicz mówił, że jedna z organizacji związkowych działających w PAŻP - Związek Zawodowy Kontrolerów Lotniska Warszawa - domaga się odwołania nowego kierownika wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina, odstąpienia od wprowadzenia nowego grafiku dyżurów na kolejne trzy miesiące i przywrócenia starego grafiku. Dodał, że 33 kontrolerów wieżowych z Lotniska Chopina (spośród 570 kontrolerów wieżowych, zbliżania i obszarowych pracujących w Polsce) złożyło pisemne oświadczenia woli o rezygnacji z powierzonych funkcji. PAŻP, jak wyjaśnił rzecznik, po analizie tych pism dokonanej przez prawników wewnętrznych i kancelarii zewnętrznej potraktowała je jako wypowiedzenia umowy o pracę. "Dwa z nich zostały przyjęte i uznane za skuteczne. Ich autorów zwolniono z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia" - powiedział Łukaszewicz.

Dzień wcześniej PAŻP podała, że 27 listopada wpłynęło do niej pismo jednej z kilkunastu działających w agencji organizacji związkowych "z żądaniami w trybie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych". Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak napisano, "pracodawca natychmiast zgłosił spór do Państwowej Inspekcji Pracy" oraz zaprosił tę organizację związkową do rozmów 9 grudnia 2019 r. PAŻP zaznaczyła, że "nie składała w dniu 2 grudnia 2019 r. jakichkolwiek oświadczeń w przedmiocie wypowiadania lub rozwiązywania umów o pracę".

Reklama

W ostatnich dniach listopada, jak wyjaśniono, grupa pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej "złożyła z własnej inicjatywy oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia".

2 grudnia PAŻP po "wnikliwym przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego" przekazała tym pracownikom informację potwierdzającą fakt złożenia przez nich oświadczeń o wypowiedzeniu umów o pracę, "wskazując na konsekwencje prawne złożonych przez nich oświadczeń oraz przypomniała o obowiązkach pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzono też rozmowy z dwoma przedstawicielami związku zawodowego - dodano.

Jednocześnie 2 grudnia pracodawca przekazał informację pracownikom "o woli dialogu z każdym pracownikiem" - poinformowano.

"Wszystkie 33 osoby zainteresowane wycofaniem złożonych do pracodawcy wypowiedzeń mogą to zrobić także w kolejnych dniach, przedkładając w sekretariacie prezesa pisemną prośbę o wycofanie złożonego wcześniej oświadczenia woli (...). Jest to konieczne, by pracodawca mógł przywrócić stan prawny sprzed dnia złożenia oświadczenia przez pracownika" - poinformował w poniedziałek rzecznik PAŻP. (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski