Przychody TXM spadły o 35% r: r do ok. 17 mln zł w listopadzie


Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 17 mln zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 35% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana na działalności kontynuowanej przez Grupę TXM wyniosła ok. 202 mln zł, tj. o 24 % mniej niż w roku poprzednim.
Sieć TXM na koniec listopada składała się z 282 sklepów własnych o łącznej powierzchni 69,7 tys. m2, tj. była o 19% niższa niż na koniec listopada 2018 - jest to sieć dla działalności kontynuowanej.
"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w listopadzie 2019 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 40% w stosunku do listopada 2018 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 5,3 mln zł i była o 15 % niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż na działalności zaniechanej - działalności zagranicznej - wyniosła 14,7 mln zł, co oznacza redukcję o 67% r/r w ujęciu narastającym, natomiast w samym listopadzie 2019 roku nie realizowano sprzedaży zagranicznej, to oznacza spadek o 4,6 mln zł r/r. Na koniec listopada 2019 r. spółka nie prowadziła już działalności na rynkach zagranicznych, natomiast na koniec analogicznego okresu w roku ubiegłym funkcjonowało 47 sklepów o powierzchni 17,5 tys. m2, podano takźe.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)