Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo-rekreacyjnego "FOK Luchiny" systemie "pod klucz" w Mińsku na Białorusi, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji wynosi ok. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto).
Zamawiającym jest "Akwa Mińsk" przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku, podano w informacji.
"Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych zamawiającego, a w 80% z kredytu po jego udzieleniu zamawiającemu przez bank polski z ubezpieczeniem KUKE" - czytamy w komunikacie.
Przedmiot umowy został podzielny na dwie części, tj. prace projektowe (część I) oraz prace budowlane (część II), podano także.
"Umowa w zakresie części I wchodzi w życie z dniem zawarcia umowy, zaś w odniesieniu do części II warunkiem wejścia umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy zamawiającym a bankiem i uzyskanie przez emitenta pisemnego potwierdzenia banku. Termin realizacji prac budowlanych wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy w zakresie części II" - wskazano także.
Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.
(ISBnews)