Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Stelmet, w toku przygotowania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018/2019, rozpoczął procedurę testu na utratę wartości udziałów spółki zależnej UK Investment, ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz testu na utratę wartości wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku nabycia spółki zależnej Grange Fencing Ltd., ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.
"Przeprowadzenie przedmiotowych testów zgodnie z MSR 36 'Utrata wartości aktywów' ma na celu dokonanie weryfikacji wartości powyższych aktywów na potrzeby rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego emitenta. O zakończeniu i wynikach przedmiotowych testów emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego" - czytamy w komunikacie.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)