"Eksport towarów z Polski w okresie I-X br. wzrósł o 5,6 proc., czyli szybciej niż dla całej UE. Był to 6. (razem z Danią) najlepszy wynik wśród krajów unijnych oraz drugi (razem z Danią) wśród rynków, dla których wartość eksportu w skali 10 miesięcy br. przekroczyła 50 mld euro" – napisano w informacji MR wskazując na dane Eurostatu.

Ministerstwo zwraca uwagę, że według wstępnych szacunków Eurostatu, w październiku br. eksport towarów z UE do krajów reszty świata wzrósł o 5,6 proc. (r/r), do 190,1 mld euro. Z kolei import w tym czasie spadł o 0,1 proc., do 187,8 mld euro. W konsekwencji, w obrotach towarowych z resztą świata, w październiku br. UE notowała nadwyżkę w wysokości 2,2 mld euro wobec deficytu na poziomie 8 mld euro przed rokiem.

Dodano, że w skali 10 miesięcy br. całkowity eksport towarów UE do reszty świata wzrósł o 3,8 proc. (rdr), do 1 bln 693,3 mld euro, a import o 4,4 proc., do 1 bln 721,3 mld euro. UE odnotowała zwiększony deficyt w wysokości 28 mld euro, w porównaniu z deficytem w wysokości 18,6 mld euro w okresie styczeń-październik 2018 r.

Reklama

"Struktura geograficzna eksportu UE (biorąc pod uwagę najważniejszych partnerów) kształtowała się następująco: dynamicznie w okresie 10 miesięcy br. rósł eksport do USA (o 11,4 proc.), Japonii (o 7,6 proc.), Kanady (o 6,9 proc.) oraz Rosji (o 6,8 proc.). Z drugiej strony spadki sprzedaży wystąpiły w przypadku Turcji (o 9,7 proc.), Korei Południowej (o 6,4 proc.) oraz Indii (o 5,4 proc.). W imporcie dynamiczny wzrost notowano z USA (o 11,1 proc.) oraz Szwajcarii (o ok. 24 proc.), a spadki m.in. z Rosji (o 7,8 proc.) oraz Norwegii (o 13,8 proc.)" - dodano.

Ministerstwo podało ponadto, że w skali 10 miesięcy br. najszybciej rósł eksport towarów z Irlandii (o 10,7 proc.), Luksemburga (o 10,1 proc.) oraz Słowenii (o 7,7 proc.). Natomiast spadki wywozu notowano w przypadku trzech rynków UE, tj. z Cypru (o 33,2 proc.), Belgii (o 0,4 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (o 0,1 proc.).

>>> Czytaj też: Jak zmienia się handel zagraniczny Polski