Zgodnie z prognozami ekspertów EKF, wzrost PKB w tym roku osiągnie średni poziom 4,25 proc., a w kolejnym roku 3,33 proc., z kolei w 2021 r. spadnie do 2,95 proc. i do 3,15 proc. w 2022 r. Średnioroczna stopa inflacji (CPI) ma wynieść w tym roku 2,32 proc., w przyszłym 2,95 proc., natomiast w kolejnych dwóch latach ma wynieść odpowiednio: 2,55 proc. i 2,44 proc.

"Eksperci EKF, podobnie jak autorzy Programu konwergencji, prognozują, że konsumpcja pozostanie najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Będzie bazowała na niskim (3,4-3,6 proc.) bezrobociu, optymistycznych nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery socjalne oraz szybko rosnące płace (w tempie 6,5 proc. rocznie). Większość ekonomistów jest jednak zgodna, że nie należy spodziewać się tempa wzrostu konsumpcji na obecnym poziomie w ciągu następnych lat (ponad 4 proc. rocznie) i, że od roku 2021 tempo to zmniejszy się do około 3 proc. Lekkiemu wyhamowaniu ulegnie również wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń" - czytamy w raporcie.

Eksperci EKF prognozują, że popyt krajowy w tym roku średnio wzrośnie o 4,26 proc., w przyszłym roku dynamika ta spowolni do 3,72 proc., w 2021 roku - do 3 proc., a w kolejnym lekko przyspieszy - do 3,09 proc.

Eksport (ceny stałe) w tym roku wzrośnie średnio o 4,34 proc. w tym roku i o 3,57 proc. w 2020 r. W kolejnych dwóch latach wzrost ten wyniesie odpowiednio 3,91 proc. i 5,09 proc. Z kolei import w tym roku zanotuje średni wzrost na poziomie 5,08 proc., w przyszłym - 4,5 proc., a w 2021 i 2022 r. wyniesie odpowiednio: 4,06 proc. i 5 proc.

>>> Czytaj też: Giełda otworzy się na odpady. Dla gmin to marna pociecha