Projekt uchwały ”Apelu w sprawie sprzeciwu wobec planów przejęcia Energa Spółka Akcyjna z siedzibą przez Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku” odczytała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdańska Teresa Wasilewska, radna ugrupowania "Wszystko dla Gdańska".

”Rada Miasta Gdańska wyraża kategoryczny sprzeciw wobec planów przejęcia Energa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przez Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku” – przekazała Wasilewska. Wdrożenie tych planów to uderzenie w gospodarkę Gdańska i Pomorza jest ”skrajnie niekorzystne” dla m. in. mieszkańców regionu, wspólnoty samorządowej oraz pracowników Energi i jej spółek - napisano.

Radni podkreślili, że przejęcie Energi "nieuchronnie" będzie się wiązać z przeniesieniem kluczowych decyzji do spółki – matki, co - w ich opinii - oznacza likwidację wielu miejsc pracy oraz ograniczenie wpływów podatkowych samorządu. "Może to mieć negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Gdańska a także ograniczeniem w możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta. Dodano, że ograniczenie samodzielności władz Energi wiązać się też będzie z ”poważnym niebezpieczeństwem dla lokalnych inicjatyw społecznych sponsorowanych przez ten koncern.

W referowanym dokumencie radni wyrazili obawę, że decyzja o ogłoszeniu wezwania do sprzedaży akcji Energi, przy kursie wskazanym w wezwaniu – jest ”próbą poprawienia stanu budżetu państwa, nie zaś przemyślaną i profesjonalnie podjętą decyzją biznesową”. W ich opinii forma transakcji budzi też "poważne podejrzenia" co do "możliwej niegospodarności zarządzania mieniem Skarbu Państwa". W dokumencie wyrażono obawę, że decyzja ta jest wyłącznie wynikiem konieczności poszukiwania środków budżetowych na realizację przez rząd obietnic wyborczych i stwarza możliwość pozyskania przez Skarb Państwa ok. 1,5 mld zł ze sprzedaży akcji na rzecz PKN Orlen. Sprzedaż przez Skarb Państwa akcji po zaoferowanej cenie sygnatariusze ocenili jako "przejaw skrajnej niegospodarności", ponieważ - jak napisano - cena proponowana przez PKN Orlen odpowiada 28 proc. wartości księgowej spółki.

”Szokująca jest też dwoistość ról prezesa Daniela Obajtka, który wcześniej jako prezes ENERGA S.A. odpowiadał za istotne obniżenie wartości tego koncernu, poznał tez wszystkie jego tajemnice, a z kolei jako prezes PKN ORLEN S.A. próbuje wykorzystać niska wycenę giełdową przejmowanej spółki i zdobytą wcześniej wiedzę” – napisano w apelu.

Reklama

W apelu zaznaczono, że zapowiedź przejęcia koncernów Energa i Lotos, przez PKN Orlen, ”jest kolejnym etapem walki politycznej z samorządem terytorialnym polegającej na konsekwentnym uszczupleniu przychodów budżetowych oraz próbie wyprowadzania atrakcyjnych inkubatorów biznesu”, takich jak przejmowane przedsiębiorstwa. A działanie takie ma w ”w sposób dosadny” ujawniać ”kolejną ciemną stronę w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa” przez obecny rząd. Ponadto, jak zauważono- decyzja o przejęciu Energa jak i Lotos SA przez PKN Orlen - jest sprzeczna z deklaracjami premiera Mateusza Morawieckiego o zrównoważonym rozwoju Polski i regionów, a także jest "kolejnym przejawem tendencji centralistycznych i lekceważenia samorządów i lokalności".

Jak referowała Teresa Wasilewska, radni zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie procesu przejęcia Energi przez PKN Orlen, a do władz i akcjonariuszy PKN Orlen i Energa, oraz wszystkich posłów i senatorów, w tym z Pomorza, o podjęcie działań zmierzających do odstąpienia od tych planów.

Apel został przegłosowany na czwartkowej sesji rady miasta Gdańska. Za jego uchwaleniem głosowało 22 radnych, przy czym Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W 34-osobowej Radzie Miasta Gdańska Koalicja Obywatelska ma 15 radnych, Prawo i Sprawiedliwość - 12, a bezpartyjne stowarzyszenie "Wszystko dla Gdańska" - 7. Miastem rządzi koalicja KO-WdG.

Wniosek w sprawie apelu zgłosiły kluby radnych KO i WdG.

Na początku grudnia b.r. PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa. Prezes PKN Daniel Obajtek poinformował, że koncern spodziewa się finalizacji przejęcia Energi w kwietniu 2020 r. PKN Orlen podał, że wysłał do Komisji Europejskiej wstępny wniosek w sprawie przejęcia Energi. Zaprezentował przy tym harmonogram transakcji, który zakłada, że rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje Energi nastąpi 31 stycznia 2020 r., a zakończenie 9 kwietnia 2020 r. - zgodnie z tym założeniami, w kwietniu 2020 r. planowane jest rozliczenie transakcji.

Prezes PKN Orlen przyznał, iż liczy, że Komisja Europejska wyda zgodę na przejęcie Lotosu i Energi w ciągu trzech miesięcy. "Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej dla przejęcia Energi będzie dużo prostsze i szybsze niż dla Lotosu, gdyż Energa nie prowadzi działalności poza Polską. Liczymy, że zgoda Komisji na przejęcie Lotosu i Energi będzie mniej więcej w tym samym czasie, czyli w ciągu trzech miesięcy" - mówił Obajtek.(PAP)

Autor: Marcin Szywała