"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i usług kształtuje się na poziomie niższym od notowanego w listopadzie br., dotycząca handlu detalicznego – na wyższym poziomie. W przypadku budownictwa składowa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w ubiegłym miesiącu. W stosunku do grudnia 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem, prognostycznych – zbliżony. W porównaniu z grudniem ub.r. wartości obu składowych zmniejszyły się" - czytamy w komunikacie GUS.

Urząd wyjaśnił, że w grudniu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są pozytywne, choć nieco gorsze od sygnalizowanych w listopadzie br. Prognozy produkcji są mniej pesymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych.

"Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w grudniu na dodatnim poziomie, podobnym jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny bieżącego portfela zamówień na rynku krajowym i zagranicznym, również prognozy zatrudnienia są optymistyczne i zbliżone do przewidywań formułowanych w listopadzie br." - napisano.

Reklama

Natomiast wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się w grudniu br. na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego przed miesiącem. Wyjaśniono, że oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są nieco bardziej korzystne niż sygnalizowano w listopadzie br. Przewidywania dotyczące sprzedaży wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach może ona nie zmienić się. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za nadmierny.

"W grudniu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, nieco niższym niż przed miesiącem. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w listopadzie br.".

>>> Czytaj też: Sukcesja przedsiębiorstw. Ułatwienia dla biznesu od 2020 roku [PODCAST]