Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Rozpoczynają się roboty na budowach nowych zbiorników magazynowych na paliwa płynne w bazach paliw PERN w Emilianowie, Małaszewiczach i Boronowie, podała spółka. Spółka oficjalnie przekazała wykonawcom place budów w tych lokalizacjach.
Konsorcjum Naftoremont - Naftobudowa (lider) i spółki Agat wybuduje dwa zbiorniki po 10 tys. m3 każdy w bazie paliw w Emilianowie oraz zbiornik o pojemności 32 tys. m3 w bazie paliw w Małaszewiczach, natomiast Konsorcjum Mostostal Warszawa (lider) i Mostostal Płock zrealizuje budowę zbiornika magazynowego 10 tys. m3 w bazie paliw w Boronowie, poinformowano.
Przekazanie placu budowy dwóch zbiorników o pojemności 32 tys. m3 każdy w bazie paliw w Rejowcu nastąpi w najbliższym możliwym czasie, podano także.
"Jest to kluczowy kamień milowy w II etapie rozbudowy pojemności magazynowych w bazach paliw PERN. Nowe zbiorniki m.in. zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych. Pojemności dedykowane są dla produktów naftowych klasy III oraz powstaną wraz z niezbędną do ich obsługi infrastrukturą towarzyszącą" - powiedział kierownik projektu z ramienia PERN odpowiedzialny za realizację wszystkich inwestycji Tomasz Salwa, cytowany w komunikacie.
PERN poinformował niedawno, że łączny plan inwestycji i remontów, zatwierdzony przez walne zgromadzenie spółki, wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 roku, z czego nakłady na najważniejsze inwestycje to blisko 550 mln zł. Z kolei zaktualizowany plan nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2022 (okres obecnej strategii PERN) to ok. 3,1 mld zł.
W ramach II etapu budowy zbiorników na paliwa już teraz powstaje zbiornik o pojemności 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach. Zostały zawarte umowy z wykonawcami zbiorników w bazach w Boronowie, Rejowcu, Emilianowie i Małaszewiczach. W przypadku dwóch zbiorników dla bazy w Dębogórzu trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. PERN planuje zakończenie tego etapu rozbudowy pojemności w połowie 2021 roku.
PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku.
(ISBnews)