Prezydent ustawę podpisał w piątek.

"Celem ustawy jest wydłużenie okresu, w którym do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie będzie można stosować papierowy dokument dostawy" - tłumaczy kancelaria prezydenta.

Przypomniano, że zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawą – Prawo celne, wprowadzono do polskiego systemu prawnego przepisy dotyczące stosowania systemu EMCS PL2 oraz elektronicznego dokumentu dostawy. Akt ten zawiera również przepis przejściowy umożliwiający stosowanie papierowych dokumentów dostawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

"Ustawa nowelizująca z 12 grudnia 2019 r. wprowadza przepis przewidujący przedłużenie do 31 stycznia 2021 r. okresu, w którym będzie możliwe stosowanie papierowych dokumentów dostawy. W myśl przepisu przejściowego na podstawie papierowego dokumentu dostawy będą mogły być kontynuowane przemieszczenia rozpoczęte i niezakończone przed 1 lutego 2021 r." - czytamy.

EMCS PL2 to Krajowy System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (Excise Movement and Control System) - system informatyczny do obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych realizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zarówno krajowych jak i wewnątrzwspólnotowych, a także przemieszczeń po imporcie oraz z przeznaczeniem na eksport. Obsługuje on też przemieszczenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2019 r. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta