W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego zmierzono różnice między płciami w 153 państwach w zakresie polityki, ekonomii, zdrowia i edukacji. Według badaczy dopiero około 2277 roku kobiety będą mogły liczyć narówne wynagrodzenie. Przy obecnym tempie zmian, według Global Gender Gap Report, różnice w udziale kobiet i mężczyzn w aktywności ekonomicznej i możliwościach nie zmniejszą się przez kolejne 257 lat. Według zeszłorocznego raportu było to 202 lat.

Za kraj najbardziej sprawiedliwy pod względem płci została uznana Islandia – już jedenasty rok z rzędu. Inne kraje nordyckie (Norwegia, Finlandia i Szwecja) oraz Nikaragua uzupełniły pierwszą piątkę rankingu. Najniżej na liście uplasował się Jemen. Polska zaś znalazła się na 40 miejscu wśród 153 państw – poprawiła swoje notowania o dwa miejsca. Stany Zjednoczone spadły o dwa miejsca w stosunku do ubiegłego roku i zajęły 53 miejsce na liście. 101 ocenianych krajów zwiększyło swoje wyniki w stosunku do ubiegłego roku.

Globalne powiększanie się gospodarczej nierówności płci raport WEF tłumaczy kilkoma czynnikami. To kobiety w większości zajmowały stanowiska, które najbardziej ucierpiały w wyniku automatyzacji, np. w handlu detalicznym. Z kolei niewielka liczba kobiet rozpoczyna pracę w zawodach, w których najbardziej zauważalny jest wzrost płac. Ponadto brak odpowiedniej infrastruktury powoduje, że kobiety poświęcają co najmniej dwa razy więcej czasu na opiekę niż mężczyźni, a „brak dostępu do kapitału” często powstrzymuje kobiety od innych możliwości zatrudnienia.

Dziedziny takie jak edukacja i zdrowie były znacznie bliższe parytetowi na całym świecie – ponad 95 proc. nierówności między płciami w obu kategoriach zostało już zlikwidowane. Spośród wspomnianych czterech kategorii to polityka miała największe zróżnicowanie pod względem płci – tu zostało zlikwidowane zaledwie 24,7 proc. globalnego zróżnicowania płci. W tym roku kobiety zajmowały 25,2 proc. miejsc w parlamencie na całym świecie i 21,2 proc. stanowisk ministerialnych. „Wspieranie parytetu płci ma kluczowe znaczenie dla budowania silnych, spójnych i prężnych społeczeństw na całym świecie” – mówi Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego.

>>> Czytaj też: Zamiast emerytury – praca do 70-tki? To możliwe dzięki egzoszkieletom