Porozumienie Konsorcjum Stali ogłosiło przymusowy wykup akcji po 26 zł: szt.


Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali.
"Przedmiotem przymusowego wykupu akcji spółki są wszystkie akcje spółki należące do akcjonariuszy mniejszościowych, tj. łącznie 556 432 akcje spółki, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego spółki i uprawniające do wykonywania 556 432 głosów, stanowiących 9,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. [...] Dzień wykupu został ustalony na 9 stycznia 2020 roku, a cena wykupu jednej akcji będącej przedmiotem przymusowego wykupu akcji spółki wynosi 26 zł" - czytamy w komunikacie.
Podmiotami wykupującymi będą: Barbara Dembowska - w ilości 53 740 szt., Krystyna Borysiewicz - w ilości 111 280, Marek Skwarski - w ilości 53 740, Robert Wojdyna - w ilości 92 080 i Janusz Koclęga - w ilości 245 592, podano także.
Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)