Porozumienie Konsorcjum Stali ma 100% akcji spółki po przymusowym wykupie


Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Porozumienie, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, po rozliczeniu przymusowego wykupu wszystkich akcji spółki należących do pozostałych akcjonariuszy, posiada łącznie 5 897 419 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podała spółka.
"Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną porozumienia, tj. 556 432 akcje, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego spółki oraz 9,44% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - przypomniano w komunikacie.
3 stycznia strony porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję.
Konsorcjum Stali działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,83 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)