Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 r. województwo podkarpackie zanotowało największy wzrost PKB - o 7,8 proc. - spośród wszystkich regionów w kraju. Zdaniem marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla to zasługa m.in. dobrego wykorzystania środków unijnych.
PKB w regionach - tabela, źródło: GUS / Media

W ocenie marszałka, Podkarpacie stało się liderem gospodarczym wśród wschodnich województw Polski. „Jesteśmy liderem zmian, rozwoju, innowacji w tej części kraju” – dodał.

Z danych GUS wynika, że średni wzrost PKB w kraju w 2018 r. wyniósł 6,3 proc., Podkarpacki PKB wzrósł w tym czasie o 7,8 proc.

„Wyprzedziliśmy województwa, które mają potężny przemysł, dobre położenie geograficzne i dobrą historię związaną ze swoim rozwojem. Dlatego cieszą nas te dane dotyczące PKB” – mówił Ortyl i dodał, że chciałby, aby to tempo wzrostu się utrzymało w kolejnych latach.

Wpływ na tak dobry wynik województwa, zdaniem marszałka, miała na pewno kwestia uprzemysłowienia, dużych nakładów na innowacje i dobre wykorzystanie środków europejskich. „Nie bez znaczenia były również inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu czy wielkość eksportu, który dotyczył bardzo innowacyjnych produktów” – stwierdził.

PKB w regionach - udział w PKB kraju, źródło: GUS / Media

Ortyl podał również dane, z których wynika, że w 2018 r. województwo znalazło się na pierwszym miejscu pod względem dynamiki wzrostu osób zatrudnionych w przemyśle. W 2018 r. odsetek pracujących w sektorze przemysłowym stanowił na Podkarpaciu 35 proc. Dało to regionowi 5 miejsce w kraju.

Podkarpackie w zestawieniach gospodarczych za rok 2018 znalazło się także na pierwszym miejscu pod względem nakładów przedsiębiorstw na działalność innowacyjną. W 2018 r. takich firm było aż 23,8 proc. Średnia dla kraju wyniosła 15,7 proc.

„Mamy też dobre wskaźniki dotyczące współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej. W 2018 roku w województwie podkarpackim ponad 10,2 proc. przedsiębiorstw podjęło ze sobą współpracę w tym zakresie i był to najwyższy odsetek w kraju” – powiedział marszałek województwa.

Ortyl podkreślił, że istotne jest również czwarte miejsce województwa w udziale przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych.

Obecny na konferencji dyr. urzędu statycznego w Rzeszowie Marek Cierpiał-Wolan podał, że w 2018 r. region wypracował ponad 82 mld zł PKB. „To najwyższa wartość wśród województw wschodnich. A jeśli chodzi o kraj to jesteśmy w środku stawki. Ta kwota dała nam 3,9 proc. udziału w tworzeniu krajowego PKB” – dodał.

Cierpiał-Wolan wskazał, że region wciąż odbiega od reszty kraju, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Jego zdaniem, podniesienie w tym roku wysokości pensji minimalnej spowoduje jednak, że wynagrodzenia na Podkarpaciu będą wzrastać szybciej.

Ponad połowa krajowego PKB w 2018 r. powstała w pięciu regionach

W 2018 r. ponad połowa krajowej wartości PKB została wytworzona w pięciu regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny w komunikacie o wstępnych szacunkach PKB w przekroju regionów.

W 2018 r. we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących wobec 2017 r., przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8 proc., a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5 proc., wobec 6,3 proc. dla kraju ogółem - podał GUS w komunikacie.

Z danych GUS wynika, że udziały poszczególnych regionów w PKB w 2018 r. były znacznie zróżnicowane – od 2 proc. w regionie opolskim do 17,4 proc. w warszawskim stołecznym.

Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2018 r. kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim, co daje 67,4 proc. średniej krajowej, do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym, stanowiącym 220,2 proc. średniej krajowej.

"Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 r. w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego" - ocenił urząd.

>>> Czytaj też: "Nasze dzieci dożyją czasu, kiedy w Polsce będzie nas 21 mln". Rząd szykuje strategię demograficzną