Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł 3,7 i był o 0,6 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W odniesieniu do stycznia 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 1,7 pkt. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -0,6.

W styczniu WWUK osiągnął wartość o 2,8 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W styczniu 2020 r. przeprowadzono 1204 wywiady w okresie 07-16.01.2020 r.