Rohingjowie nadal są "poważnie zagrożeni ludobójstwem" - ocenił MTS, dodając, że Birma musi "podjąć wszelkie kroki w ramach swoich kompetencji, by zapobiec wszelkim działaniom" zakazanym przez konwencję ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku.

Dodano, że władze Birmy muszą wpłynąć na swoje wojsko i inne uzbrojone formacje, by zapobiec przemocy przeciwko Rohingjom, "mającej na celu wywołanie fizycznej całościowej lub częściowej zagłady".

MTS zobowiązał władze Birmy do złożenia w ciągu czterech miesięcy raportu z podjętych kroków w celu dostosowania się do czwartkowej decyzji.

Proces w sprawie ludobójstwa Rohingjów w Birmie rozpoczął się przed MTS w grudniu. Pozew przeciwko Birmie w sprawie "aktów ludobójstwa" złożyła Gambia, upoważniona przez 57 państw należących do Organizacji Współpracy Islamskiej.

Panel składający się z 17 sędziów jednogłośnie zgodził się na zobowiązanie Birmy do ochrony wszelkich dowodów przestępstwa, które mogłyby być wykorzystane przez trybunał podczas późniejszych przesłuchań. Możliwe, że na ostateczny wyrok MTS trzeba będzie czekać latami - zaznacza Reuters. Czwartkowa decyzja dotyczy jedynie środków tymczasowych.

W sierpniu 2017 roku ponad 740 tys. przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej Rohingja uciekło z zamieszkanej w większości przez buddystów Birmy po ofensywie wojskowej dokonanej w odwecie za ataki rebeliantów z Arakańskiej Armii Zbawienia Rohingjów (ARSA) na posterunki policji i bazę wojskową. Prześladowani przez birmańskie siły zbrojne i buddyjskie milicje uciekinierzy znaleźli schronienie w wielkich prowizorycznych obozach dla uchodźców w sąsiednim Bangladeszu.

Z ustaleń misji rozpoznawczej ONZ wynika, że podczas ucieczki Rohingjowie padali ofiarą masowych zabójstw oraz gwałtów zbiorowych, dokonywanych przez birmańskie wojsko. Działania władz Birmy wobec Rohingjów spotkały się z powszechnym potępieniem na świecie. Birmańskie władze odrzucają oskarżenia o czystki etniczne i ludobójstwo; informują też, że powołały specjalne komisje śledcze do zbadania możliwych nadużyć.

Inicjatywa Gambii nie jest jedyną wszczętą obecnie procedurą sądową przeciwko Birmie. W listopadzie Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), również z siedzibą w Hadze, odpowiedzialny za rozliczanie najcięższych zbrodni na świecie, wyraził zgodę, aby jego prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie wypędzenia Rohingjów z Birmy do Bangladeszu i ustalili, czy była to zbrodnia przeciwko ludzkości. (PAP)

ndz/ ap/