Jak mówił w piątek na konferencji prasowej, budowa wartości wymaga dywersyfikacji działalności, bo to zwiększa odporność na turbulencje na rynkach, które przekładają się na ceny gazu. A to od razu rzutuje negatywnie na wyniki finansowe - zauważył.

Jak stwierdził, spółka planuje wzmocnienie obszaru ciepłownictwa i chce być „integratorem tego rynku w skali kraju.” „Chcemy, żeby rynek gazowy rósł w Polsce, żeby w większym stopniu polska energetyka była oparta na gazie” - mówił.

Jak dodał Kwieciński, „widzimy przyszłość w rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na biogazie”. „To źródła i budowa lokalnych sieci dystrybucji, dla których chcemy być operatorami” - stwierdził. Jak ocenił, z krajowego biogazu może pochodzić ekwiwalent krajowego wydobycia gazu ziemnego - rzędu 4 mld m sześc. rocznie.

>>> Czytaj też: Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych