Co składa się na wynagrodzenie policjanta?

Wynagrodzenie policjanta to suma kilku składowych: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant otrzymuje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę oraz świadczenia socjalne.

Wysokość pensji a grupa zaszeregowania

1 stycznia tego roku wynagrodzenia policjantów – niezależnie od grupy zaszeregowania, która kształtuje rząd zarobków – wzrosły o 500 złotych brutto w stosunku do roku poprzedniego.

>>> Czytaj też: Rosną pensje Polaków. GUS podał najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu

Do pierwszej grupy zaszeregowania należą kursanci, czyli funkcjonariusze przebywający na stacjonarnym szkoleniu podstawowym. Zarabiają oni obecnie średnio 2806 złotych netto miesięcznie. Na czas kursu zapewnia im się dodatkowo zakwaterowanie oraz wyżywienie. Zakończenie szkolenia jest jednoznaczne z przejściem kursanta do drugiej grupy zaszeregowania – wówczas zyskuje on miano policjanta, a jego pensja rośnie o 1069 złotych do kwoty 3875 złotych netto miesięcznie. Do trzeciej grupy należą referenci z wynagrodzeniem 4250 „na rękę” oraz dzielnicowi i kontrolerzy ruchu drogowego otrzymujący 4522 zł, do piątej – detektywi i asystenci zarabiający średnio 4785 złotych, a do szóstej – dyżurni oraz specjaliści ze średnim uposażeniem sięgającym 5272 złotych. Siódmą grupę zaszeregowania reprezentują policjanci na stanowiskach kierowniczych oraz wykonawczych wyższego szczebla, przede wszystkim referenci, zarabiający miesięcznie 5395 złotych. Ósmą grupę tworzą głównie zastępcy naczelników wydziałów, których pensja wynosi średnio 5759 złotych. W 9 grupie zaszeregowania przeważają eksperci ze średnim uposażeniem 6243 zł. Dla porównania komendant powiatowy (12 grupa) zarabia średnio 8350 złotych, komendant wojewódzki (grupa 14a) – 10 784 zł, zastępca komendanta głównego (grupa 15) – 14 032 zł, a komendant główny Policji (grupa 16) – 16 474 zł.

>>> Czytaj też: Podwyżki dla urzędników. Tylko nieliczne samorządy znalazły na to pieniądze