Jak poinformowała Energa, zarząd stwierdził, że cena akcji proponowana w wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa, spełnia dodatkowe kryteria prawne i odpowiada wartości godziwej akcji spółki.

Odwołując się do treści wezwania Orlenu, zarząd Energi przypomniał, że wzywający traktuje transakcję przejęcia jako „inwestycję strategiczną i długoterminową”. Wskazano, że wzywający planuje realizację strategicznych inwestycji rozwojowych, takich jak rozwój OZE czy digitalizacja. Pozwalają one na dalsze zwiększenie innowacyjności i rentowności spółek - oceniono. „Zarząd uważa, że Wzywający zamierza rozwijać dotychczasową działalność Spółki zgodnie z obecnym profilem jej działania” - podkreślono.

Zarząd Energi wskazał jednocześnie na opinię, sporządzoną przez firmę doradczą Deloitte. Ta stwierdziła, że na podstawie własnego rozumienia warunków wezwania oraz wykonanych prac analitycznych proponowana cena znajduje się „w zakresie oszacowanej Wartości Godziwej akcji Spółki”.

Deloitte zastrzegło, że sporządzając opinię polegało na ograniczonych danych, informacjach publicznie dostępnych oraz udostępnionych przez samą Energę, zakładając ich prawdziwość, kompletność i rzetelność.

W opinii wskazano m.in., że na perspektywy Grupy Energa wpływ ma szereg czynników regulacyjnych i gospodarczych, które w przyszłości mogą się znacząco zmienić. Deloitte zauważyło, że Energa planuje szereg inwestycji, których zasadności i racjonalności nie weryfikowano. Firma podkreśliła, że w przypadku projektu Ostrołęka C, w momencie wydania opinii istnieje niepewność związana z pozyskaniem kapitału i z finansowaniem projektu. Jednak nie analizowano konsekwencji prawnych i finansowych istniejących umów, dotyczących Ostrołęki C.

Deloitte wskazał też, że nie otrzymało pełnych danych dla inwestycji Energii w Polską Grupę Górniczą. „W związku z tym nasze wnioski mogłyby się różnić, gdybyśmy mieli dostęp do szczegółowych prognoz finansowych PGG” - napisano.

Wezwanie na 100 proc. akcji Energi PKN Orlen ogłosił 5 grudnia 2019 r. Proponowana cena 7 zł za akcję oznacza, że całe przejęcie pochłonęłoby 2,9 mld zł. PKN Orlen musi jeszcze uzyskać odpowiednie zgody organów antymonopolowych. Koncern przewiduje rozliczenie transakcji do 20 kwietnia 2020 r.(PAP)