Unibep miał wstępnie ok. 29 mln zł skons. zysku przypisanego jedn. domin. w 2019Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Unibepu wyniósł ok. 29 mln zł w 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Unibep za rok 2019 [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2018 roku]:

- przychody ze sprzedaży ok. 1 650 mln zł [1 659 mln zł],

- zysk netto: ok. 30 mln zł [27,6 mln zł].

Mając powyższe na uwadze wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 29 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ocenie spółki, na poprawę skonsolidowanego zysku netto względem roku poprzedniego wpływ miały przede wszystkim dobre wyniki osiągnięte w dwóch segmentach operacyjnych - budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze grupy kapitałowej.

W przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową w roku 2019 r. zostaną przekazane w raportach rocznych opublikowanych w dniu 30 marca 2020 roku, podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)