O publikacji ogłoszenia dotyczącego możliwości zagospodarowania części terenów PGZ Stoczni Wojennej poinformowała w poniedziałek główna specjalistka ds. marketingu i promocji firmy Monika Domagała.

Ogłoszenie dotyczy gruntów przy ul. Śmidowicza 48 z bezpośrednim dostępem do basenu IX w obszarze morskiego portu Gdynia. Znajdują się tam m.in. budynki biurowe, hale magazynowe i produkcyjne oraz drogi i infrastruktura energetyczna.

"Całość oferowanego terenu to niespełna siedem hektarów, na którym można zorganizować działalność produkcyjną, portową, ale także polegającą na wynajmie powierzchni biurowych. W zależności od przedstawionej przez oferenta koncepcji istnieje możliwość zagospodarowania gruntów przylegających, jak również zalądowienie działek wodnych" - wskazała Domagała.

Oferty można składać zarówno na część, jak i całość gruntów i budynków. Nie ma także preferowanego trybu objęcia tych nieruchomości przez oferenta - dopuszczono sprzedaż i długoterminową dzierżawę. Termin składania ofert mija 13 marca.

Reklama

Kierownik działu infrastruktury PGZ Stocznia Wojenna Piotr Egiert poinformował PAP, że teren objęty ofertą stanowi ok. 20 proc. obszaru, jaki zajmuje obecnie gdyński zakład.

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna Konrad Konefał wskazał, że udostępnienie terenów podmiotom zewnętrznym jest związane m.in. z prowadzonym od czasu przejęcia stoczni od syndyka procesem kompaktyzacji obszarów produkcyjnych. "Sukcesywnie od dwóch lat opuszczamy kolejne budynki produkcyjne i magazynowe leżące na terenach najbardziej oddalonych od miejsc budowy i remontu okrętów i relokujemy poszczególne funkcje bliżej nich, aby wyeliminować straty czasu produkcyjnego na przemieszczanie się pracowników i materiału. Przenosząc poszczególne wydziały produkcyjne modernizujemy docelowe ich miejsca warsztatowe, jak na przykład będące obecnie na ukończeniu przygotowanie warsztatu elektrycznego" - poinformował w komunikacie prasowym Konefał.

Dodał, że w planach PGZ Stoczni Wojennej jest budowa nowej hali produkcyjnej na potrzeby wydziału mechanicznego, rurarskiego i ślusarskiego. "Na ten cel chcemy pozyskać środki inwestycyjne pochodzące z udostępnienia podmiotom zewnętrznym tej części naszego majątku, która nie jest nam niezbędna do działalności" - objaśnił.

Konefał podkreślił, że po planowanym zmniejszeniu obszaru działalności i wykonanych dzięki temu inwestycjach gdyński zakład będzie gotowy do realizacji kluczowych programów modernizacji Marynarki Wojennej.

"Analizy wykonane przez nasze biuro projektowo–technologiczne pokazują wyraźnie, że na mniejszym terenie moglibyśmy uzyskać nawet siedem razy większą moc produkcyjną niż obecnie wykorzystywana, co prawdopodobnie znacznie przewyższa zapotrzebowanie rynkowe. Biorąc pod uwagę dostępne miejsce możemy realizować na różnych etapach budowę nawet trzech okrętów klasy fregata" - nadmienił prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna.

Stocznia Wojenna powstała w 2017 roku. Jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła w styczniu 2018 r. po przejęciu majątku Stoczni Marynarki Wojennej (SMW), która począwszy od 1922 r. związana była z Marynarką Wojenną RP. Od 2011 r. SMW była w stanie upadłości.(PAP)

autor: Robert Pietrzak