Jak napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, opracowanie ustawy o systemach homologacji i nadzoru rynku silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach jest niezbędne do zapewnienia zgodności polskiego prawodawstwa z prawodawstwem unijnym.

Wynika to z faktu, iż 6 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do tego typu silników.

Projekt zakłada powierzenie funkcji organu homologacyjnego Urzędowi Dozoru Technicznego.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski