Decyzja - jak zaznaczono - związana jest z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 r., dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty.

"Odpis (...) traktujemy jako zdarzenie jednorazowe, którego wartość oszacowaliśmy według naszej najlepszej wiedzy, bazując na analizie zachowania klientów w ciągu ostatniego kwartału" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Alior Banku Tomasz Biłous.

W swoim komentarzu zaznaczył, że Alior Bank "przygotował m.in. atrakcyjną ofertę konsolidacji dla nowych klientów, oferty retencyjne adresowane do kredytobiorców, którzy spłacili zobowiązanie przed terminem oraz oferty cross-sell dla dotychczasowych klientów".

Podkreślił, że Bank będzie zwiększał swoją obecność w segmentach kredytów hipotecznych, leasingu czy faktoringu, które cechują się niższymi kosztami ryzyka.

Zaznaczył, że "bank cały czas utrzymuje stabilną pozycję płynnościową oraz wysokie współczynniki kapitałowe, zachowujące solidny bufor względem wymogów KNF. W poprzednim kwartale osiągnęliśmy jeden z najwyższych wskaźników TIER1 od początku istnienia, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa banku".

Rezerwa - jak czytamy w komunikacie - w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne banku w IV kwartale 2019 r. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska