Celem rozstrzygniętego konkursu jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu. O dofinansowanie ubiegało się prawie 30 uczelni. Środki pochodzą z funduszy europejskich - programu Wiedza Edukacja Rozwój - . poinformowało NCBR w przesłanym PAP komunikacie.

"Wyrównujemy szanse i stawiamy na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Prawie 30 mln zł, które trafi do 16 uczelni kształcących naszą młodzież w miastach średniej wielkości to pieniądze, które pozwolą im podnieść jakość kształcenia, a jednocześnie zwiększą atrakcyjność tych miast dla inwestorów. Szczególnie cieszy mnie fakt, że środki z NCBR trafią do miast z różnych części kraju, m.in. do Legnicy, Białej Podlaskiej, Kalisza, Łomży, Koszalina czy Tarnowa. To konkretne, a zarazem nie jedyne w ramach programów MNiSW oraz NCBR wsparcie, które może stanowić impuls do kolejnych prorozwojowych inicjatyw tych miast " - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, cytowany w komunikacie.

Wśród dofinansowanych projektów są m.in.: „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych” (Politechnika Koszalińska), „Informatyka I stopnia w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej źródłem kadr dla śląskiego sektora IT” czy „Kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”.

"Konkursy w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój kierujemy do uczelni, ale realizacja projektów przynosi korzyści szerszemu niż społeczność danej uczelni gronu" - ocenił dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Wojciech Kamieniecki. Dodał, że efektywna współpraca uczelni z firmami pozwala przedsiębiorcom w większym stopniu angażować się w proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przyszłych pracowników.

Wszystkie uczelnie realizujące projekty wyłonione w konkursie będą współpracowały z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu, prowadzącym działalność w Polsce, a firmy współpracujące z uczelniami będą włączone w realizację wszystkich zaplanowanych w danym projekcie elementów wsparcia.

Przedsięwzięcie NCBR stanowi element rządowego „Pakietu dla średnich miast”, ukierunkowanego na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że w „Pakiecie dla średnich miast”, którego budżet to niemal 3 mld zł, uruchomiono już konkursy, których łączna wartość przekracza 2 mld zł.(PAP)