Setanta: All in! Games ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - All in! Games, z którym Setanta jest w trakcie połączenia, ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios, w ramach której będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5, podała spółka.
"Premiera gry planowana jest na I kw. 2022 r. Dokładny termin premiery pełnej wersji gry zostanie podany osobnym raportem bieżącym" - czytamy w komunikacie.
Informacja ta jest istotna dla rozwoju i strategii działania spółki, jak również jej sytuacji finansowej i majątkowej oraz może mieć potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych, podano także.
Podczas styczniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze Setanta zadecydowali o połączeniu ze spółką All In! Games. Zgodnie z podjętą uchwałą połączenie obu podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games jako spółki przejmowanej na Setanta jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.
Setanta S.A. wcześniej prowadziła działalność inwestycyjną. Spółka jest notowana na GPW od 2017 r., po przejściu z NewConnect.
(ISBnews)