ING BSK rekomenduje wypłatę 3,8 zł dywidendy na akcję za 2019 rok


Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży akcjonariuszom propozycję podjęcia uchwały w sprawie przeznaczeniu z zysku wypracowanego przez bank w 2019 roku kwoty 494,38 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 30% skonsolidowanego zysku netto grupy oraz 30% jednostkowego zysku netto banku. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 3,8 zł brutto, podał bank.
"Wysokość proponowanej dywidendy jest również zgodna z wcześniejszą intencją zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, która została przedstawiona w opublikowanym przez bank raporcie bieżącym nr 3/2020 z 6 lutego 2020 roku. Jednocześnie zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na dzień 23 kwietnia 2020 roku, a terminu wypłaty na dzień 11 maja 2020 roku" - czytamy w komunikacie.
Bank miał 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. w porównaniu z 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 658,7 mln zł wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.
ING Bank Śląski podał na początku lutego, że zamierza zarekomendować akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę ok. 30% jednostkowego zysku za 2019 rok. Wówczas podkreślono, że wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju.
ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)