Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PKN Orlen powołali w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Wojciecha Jasińskiego do składu rady nadzorczej oraz na stanowisko jej przewodniczącego, podał koncern.

Wojciech Jasiński pełnił funkcję prezesa PKN Orlen w latach 2015-2018, a wcześniej był m.in. ministrem skarbu państwa.

Ponadto NWZA PKN Orlen ustaliło liczbę członków rady nadzorczej koncernu na 10 osób, odwołało z jej składu Małgorzatę Niezgodę i powołało w jej skład Dominika Kaczmarskiego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)