Asseco Poland stworzyło system IT do prowadzenia rejestru akcjonariuszy


Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Asseco Poland stworzyło Promak Ra - system IT umożliwiający prowadzenie rejestru akcjonariuszy, a który jest zintegrowany z platformą blockchain dla rynku kapitałowego udostępnioną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), poinformowała spółka.
"Prowadzenie elektronicznego rejestru jest niemożliwe bez stworzonego specjalnie na takie potrzeby systemu IT. Z rynkiem kapitałowym Asseco współpracuje od wielu lat, dlatego z myślą o nowych obowiązkach biur maklerskich stworzyliśmy Promak Ra, który pozwoli im zaoferować te usługi na najwyższym poziomie technologii i bezpieczeństwa" - powiedział dyrektor pionu rynków kapitałowych Asseco Poland Artur Trunowicz, cytowany w komunikacie.
Do końca czerwca niepubliczne spółki akcyjne i komandytowe muszą wybrać podmiot do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Będą mogły to robić tylko podmioty uprawnione do prowadzenia działalności maklerskiej, takie jak biura i domy maklerskie. Obowiązkowa dematerializacja akcji firm niepublicznych będzie dotyczyła wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, niezależnie od liczby akcjonariuszy. W Polsce funkcjonuje ok. 14 tys. takich podmiotów. Akcje tych firm wydane w formie papierowego dokumentu utracą ważność w 2021 r. Spółki będą musiały mieć elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony przez uprawniony do tego podmiot, np. dom maklerski. Celem zmian jest zwiększenie przejrzystości oraz efektywności wymiany informacji w sprawach podatkowych zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przypomniano w komunikacie.
"Wprowadzone zmiany oznaczają nowy obszar działalności dla biur maklerskich. Z myślą o przystosowaniu ich do nowych obowiązków Asseco Poland stworzyło Promak Ra - system informatyczny, umożliwiający prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Pozwala on na elektroniczną formę wszystkich czynności maklerskich związanych z rejestrem akcjonariuszy (rejestr umów, emisji, przemieszczeń, zastawów akcji, świadectw rejestrowych), jak również obsługę praw wynikających z akcji, łącznie z dywidendą. Do końca czerwca 2020 r. spółki muszą wybrać podmiot, z którym zawrą umowę o prowadzenie e-rejestru" - czytamy dalej.
Promak Ra może być wdrożony zarówno w systemie istniejącej infrastruktury instytucji finansowej, jak też uruchomiony w chmurowej formule SaaS. Pozwala to na łatwe i szybkie uruchomienie rozwiązania bez konieczności angażowania wewnętrznych zasobów IT. System Asseco jest zintegrowany z platformą blockchain dla rynku kapitałowego stworzoną przez KDPW, podano także.
"Ideą platformy blockchain dla rynku kapitałowego jest udostępnienie wszystkim jej uczestnikom infrastruktury do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego ekosystemu współpracy. Jest to rozwiązanie otwarte, które dedykujemy współpracy w obszarze innowacyjnych usług posttransakcyjnych" - powiedział wiceprezes KDPW Sławomir Panasiuk, cytowany w komunikacie.
Celem przyświecającym KDPW przy tworzeniu koncepcji platformy była minimalizacja kosztów związanych z tworzeniem usług w modelu rozproszonym. Pozwala to na tworzenie konkretnych rozwiązań bez potrzeby ponoszenia powielanych nakładów na tworzenie sieci oraz opracowywanie procesów jej utrzymania. Platforma obniża także próg wejścia w obszar technologii blockchain oraz pozwala szeroko wykorzystywać potencjał ekosystemu stworzonego przez instytucje rynku kapitałowego. Platforma została uruchomiona w połowie 2019 r. Pierwszą dostępną na niej usługą jest eVoting, który digitalizuje proces głosowania na walnych zgromadzeniach spółek, podsumowano w materiale.
Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.
(ISBnews)