Jak powiedział na briefingu prasowym po telekonferencji szef Rady Europejskiej Charles Michel, szefowie państw i rządów wymienili się informacjami oraz określili cztery priorytety.

Pierwszy to ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. "Państwa członkowskie uzgodniły, że zdrowie naszych obywateli jest priorytetem, a metody (walki z epidemią) powinny opierać się na wiedzy naukowej i medycznej. Środki muszą być proporcjonalne, aby nie miały nadmiernych konsekwencji dla naszych społeczeństw" - przekazał Michel.

Drugi priorytet to, jak powiedział, zapewnienie dostępu do sprzętu medycznego. Zaznaczył, że Komisja Europejska dokona analizy potrzeb i zaproponuje inicjatywy, mające na celu zapobieganie niedoborom.

"Komisja poinformowała, że będzie nadal współpracować z branżą (medyczną - PAP) i realizować wspólne zamówienia publiczne. Ponadto Komisja zamierza zakupić środki ochrony indywidualnej za pośrednictwem mechanizmu RescEU. Szczególną uwagę należy zwrócić na maseczki i respiratory" - zaznaczył.

Przywódcy podkreślili też konieczność prowadzenia intensywniejszych badań nad znalezieniem szczepionki. Komisja Europejska zmobilizowała już 140 mln euro na ten cel z unijnych funduszy.

Michel powiedział, że UE położy też nacisk na zwalczanie konsekwencji społeczno-ekonomicznych kryzysu. "Jesteśmy gotowi skorzystać ze wszystkich niezbędnych instrumentów" - podkreślił, dodając, że chodzi m.in. o wsparcie dla małych i średnich firm, określonych sektorów, oraz pracowników.

"Konieczne będzie elastyczne stosowanie przepisów UE, w szczególności w odniesieniu do pomocy państwa oraz paktu stabilności i wzrostu" - wyjaśnił.

>>> Czytaj też: „Europa nie zdaje sobie sprawy z wymiarów kryzysu”. Francuzi sceptyczni wobec działań UE przeciw epidemii

Podczas telekonferencji przywódcy podkreślili potrzebę współpracy, wspólnego europejskiego podejścia i ścisłej koordynacji z Komisją Europejską.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że ministrowie zdrowia i ministrowie spraw wewnętrznych mają prowadzić codziennie konsultacje, aby zapewnić odpowiednią koordynację działań.

Powiedziała też, że UE uruchomi fundusz inwestycyjny o wartości 25 mld euro, aby złagodzić wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę. Zaznaczyła, że z tej kwoty 7,5 mld euro będzie dostępnych bardzo szybko.

Nie odpowiedziała jednak na pytania o komentarz do decyzji niektórych państw unijnych o zamknięciu granic z Włochami. Taką decyzję podjęły rządy Austrii i Słowenii.

>>> Czytaj też: Emilewicz: Sytuacja jest najpoważniejsza od 2008 r. Szykujemy projekt specustawy dot. rozwiązań dla gospodarki