Alumetal rekomenduje brak dywidendy, utworzenie kapitału rezerw. na dywidendę


Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu zarekomendował niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto za 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości, podała spółka.
"Zarząd Alumetal […] biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19, mające negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze spółki, podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku zarządu o podziale zysku netto Alumetal S.A., zawierającego rekomendację niewypłacania dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości" - czytamy w komunikacie.
Zarząd będzie jednocześnie rekomendował we wniosku pozostawienie tych środków w spółce w przypadku kontynuacji niekorzystnego rozwoju wydarzeń w przyszłości. Powyższe działanie umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego, podano także.
"W przypadku poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i Europie oraz opanowania epidemii koronawirusa, zarząd, za zgodą rady nadzorczej, będzie upoważniony do wypłaty akcjonariuszom spółki dywidendy zaliczkowej w późniejszym terminie w 2020 roku" - czytamy dalej.
Rekomendowana wysokość środków do przekazania na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy odpowiada deklarowanemu poziomowi dywidendy zgodnie z obowiązującą w spółce polityką dywidendową, podkreślono także w materiale.
"Jednocześnie zarząd spółki informuje, że rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID-19, aktualnie w jego ocenie nie wywiera silnego, bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Alumetal. Należy mieć jednak na uwadze, że obecna niezwykle dynamicznie zmieniająca się sytuacja, w tym możliwe zmiany w otoczeniu prawno-regulacyjnym, powoduje, iż pomimo najdalej posuniętej staranności i podejmowania działań zapobiegawczych, na moment publikacji niniejszego raportu, Zarząd nie jest w stanie przewidzieć dalszego rozwoju wydarzeń, a w konsekwencji wpływu pandemii na wyniki finansowe spółki i perspektywy jej rozwoju" - napisano także.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)