Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej. Jak poinformowały we wtorek PSE, wsparcie będzie pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Operator rozpoczął inwestycję w 2013 r. Zgodnie z harmonogramem ma zostać oddana do eksploatacji jeszcze w tym roku.

W ramach projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym” powstaje dwutorowa linia 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, która przebiega przez obszar 11 gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Powstaje także dwutorowa linia 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, której trasa przebiega przez cztery gminy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Łączna długość obu linii wyniesie ok. 190 km. Projekt obejmuje również budowę stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo.

Nowa infrastruktura elektroenergetyczna na Pomorzu stworzy warunki do wyprowadzenia mocy z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, poprzez umożliwienie podłączenia planowanych morskich i lądowych farm wiatrowych - podkreśliły PSE.

Ze względu na znaczenie linii i stacji elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych.(PAP)