ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.


Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - ATC Cargo spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe, w tym za I kwartał 2020 r., podała spółka.
"Po dokonanej przez emitenta analizie, należy wskazać, że rozwijająca się epidemia koronawirusa COVID-19, przekłada się na ilość zleceń oraz wysokość przychodów, co skutkuje choćby kilkunastoprocentowym spadkiem przychodów porównując rok do roku wyniki za aktualnie zamykany pod względem księgowym miesiąc luty 2020 roku. Obecnie - pomimo, iż sytuacja w Chinach stabilizuje się, o czym świadczy następujący powrót do normalnego trybu pracy przez fabryki, porty oraz terminale - ATC Cargo S.A. nie może liczyć na utrzymanie zeszłorocznego poziomu ilości obsłużonych zleceń oraz obrotów z uwagi na dynamicznie rozprzestrzeniającą się epidemię w Europie oraz na ograniczenia wprowadzane w działalności wielu polskich i innych europejskich przedsiębiorstw z branż m.in. odzieżowej, obuwniczej, a także meblarskiej, artykułów wyposażania domowego, RTV oraz AGD" - czytamy w komunikacie.
ATC Cargo specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków, organizując przemieszczanie się towarów oraz usługi powiązane z transportem, takie jak m.in. odprawa celna, składowanie itd. Usługi związane z obsługą logistyczną w znaczącym zakresie obejmują towary importowane z Chin. Istotna cześć towarów, będących przedmiotem usług spółki, jest następnie sprzedawana w sieciach handlowych w Polsce lub docelowo trafia na rynki europejskie, np. w przypadku produkcji odbywającej się na terenie Polski, przypomniano.
Zarząd informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, trudno na dzień publikacji raportu przewidzieć, czy zaistnieją dalej idące czynniki lub ograniczenia, które będą miały wpływ na działalność i wyniki finansowe.
"Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą sarządu spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 na działalność i wyniki ATC Cargo S.A. jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od okoliczności, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony emitenta. Zarząd spółki będzie na bieżąco analizował sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19 i podejmował działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków tej epidemii na przyszłe wyniki emitenta. Jednocześnie, nie jest możliwe oszacowanie potencjalnego pozytywnego wpływu pomocy rządowej na sytuację i wyniki emitenta" - zakończono.
ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową itp. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.
(ISBnews)