Narodowy Bank Polski (NBP) opublikował harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do końca marca 2020 r. - poinformował bank w piątkowym komunikacie.

NBP podał, że operacje podstawowe, w postaci emisji bonów pieniężnych NBP, zostaną przeprowadzone w sposób standardowy, czyli w piątek 27 marca 2020 r.

Dodano, że operacje zasilające w płynność, operacje dostrajające repo będą przeprowadzone, o ile NBP uzna, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tego instrumentu polityki pieniężnej. Okres zapadalności tego instrumentu zostanie dostosowany do okoliczności.

Kolejna operacja strukturalna, polegająca na skupie wybranych skarbowych papierów wartościowych w ramach operacji typu outright, zostanie przeprowadzona 23 marca 2020 r. i rozliczona 25 marca 2020 r. Przedmiotem skupu będą papiery o stałym oprocentowaniu o terminach zapadalności powyżej jednego roku.

Przetarg odbędzie się w godzinach 11.00 – 11.30.

Wyniki zostaną podane o godzinie 11.45. Zakłada się skup papierów o wartości do 10 miliardów złotych.

Do 30 marca 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do zaoferowania w kwietniu 2020 r.

W ramach wsparcia dla polskiej gospodarki Zarząd NBP podjął w marcu decyzję, że bank będzie prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. NBP będzie także prowadził operacje zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, które zmienią długoterminową strukturę płynności w sektorze bankowym oraz przyczynią się do utrzymania płynności rynku wtórnego obligacji skarbowych.

NBP przeprowadził pierwszą aukcję skupu SPW w czwartek 19 marca. W ramach przetargu bezwarunkowego bank kupił 3 serie papierów o zapadalności 2, 5 i 10 lat w sumie za 2,66 mld zł, oferując zakup za maksymalnie 10 mld zł.

W ramach pierwszej operacji repo z 16 marca NBP przydzielił bankom 7,3 mld zł płynności.

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w środę, że skup obligacji i operacje repo będą mocno się rozwijać w najbliższych tygodniach i miesiącach.

>>> Czytaj też: Czy strefa euro przetrwa największy zjazd gospodarczy w swojej historii? Państwa muszą działać