Umowę na roboty budowlane na ok. 47-km fragmencie Kuków-granica Polski Gaz-System podpisał z międzynarodowym konsorcjum, którego liderem jest polska firma JT S.A. Nadzór inwestorski nad całością odcinka północnego objęła firma MGGP S.A.

Jak przypomniał wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, celem tej inwestycji jest połączenie systemów przesyłowych Polski i Litwy, a w przyszłości integracja rynków gazu krajów bałtyckich. „Gazociąg umożliwi także gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski do tej pory praktycznie pozbawionych dostępu do gazu ziemnego” - podkreślił.

Reklama

Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin.

W ramach jego budowy powstanie także kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20–30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Na odcinku południowym GIPL prowadzone są prace przygotowawcze i równolegle postępowania przetargowe na wybór wykonawców prac budowlano-montażowych.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro dla obu inwestorów projektu – Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid.(PAP)