Alumetal chce zwiększyć udział hutnictwa wśród odbiorców kosztem motoryzacji


Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Alumetal celuje w zwiększenie udziału hutnictwa wśród odbiorców spółki kosztem udziału sektora motoryzacyjnego, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk.
"Największym polem zainteresowania jest dla nas szeroko pojęta branża hutnicza, gdzie systematycznie planujemy zwiększać sprzedaż stopów wstępnych. Ta branża w dłuższej perspektywie czasu na pewno będzie zwiększać swój udział [wśród odbiorców spółki]" - powiedziała Drzyżdżyk podczas telekonferencji.
Wynika to ze zwiększenia mocy produkcyjnych w zakładzie stopów wstępnych w Gorzycach, wprowadzenia nowego produktu i umożliwienia produkcji nowych rodzajów stopów.
"W najbliższym czas najbardziej liczymy na rozwój produkcji stopów wstępnych. To może nie są duże ilości, jeżeli chodzi o same wolumeny, natomiast dużo większa kontrybucja do EBITDA" - dodał przewodniczący rady nadzorczej Grzegorz Stulgis.
Odbiorcami produktów grupy w około 90% jest przemysł motoryzacyjny.
Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)