"Samorząd lekarski odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego. Na mocy ustawy mamy obowiązek sprawować pieczę nad wykonywaniem naszego zawodu, a kodeks etyki lekarskiej nakłada na nas powinności związane z działaniami prozdrowotnymi. Jednym z nich jest dbanie o to, aby rodzice mieli świadomość, jak istotne jest wykonywanie szczepień profilaktycznych. Doszliśmy do wniosku, że lepiej nagradzać niż karać, stąd nasza inicjatywa, promująca rodziców, którzy wywiązują się z obowiązku szczepień" – wyjaśnił prezes łódzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski.

Inicjatywę uchwałodawczą w sprawie szczepień członkowie ORL złożyli do przewodniczącego rady miejskiej Marcina Gołaszewskiego już w lutym. Lekarze domagali się w niej, aby dzieci, których rodzice dopełnili obowiązku szczepień, a także te, które nie mogą być szczepione z przyczyn medycznych, były premiowane podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli dwudziestoma dodatkowymi punktami.

Inicjatorzy mieli 30 dni na zebranie co najmniej 300 podpisów pod swoim wnioskiem. W akcję oprócz lekarzy włączyło się też środowisko pielęgniarskie i łódzcy nauczyciele. Teraz wniosek i blisko 1,5 tys. zebranych podpisów zostaną ponownie zweryfikowane i trafią pod obrady Rady Miejskiej.

Łódzki samorząd lekarski jest zaniepokojony statystykami, z których wynika, że od 2010 roku w Polsce obserwowany jest znaczny wzrost uchyleń od obowiązku szczepień. Tylko w 2017 roku odnotowano ponad 30 tys. przypadków uchyleń, rok później - ponad 40 tys., a tylko w pierwszym kwartale 2019 - ponad 42 tys.

Zdaniem lekarzy zrzeszonych w łódzkiej ORL, rosnąca liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień bezpośrednio wpływa na poziom wyszczepialności w kraju, którego spadek jest bezpośrednią przyczyną powrotu chorób zakaźnych - także tych, które w ostatnich latach występowały sporadycznie. Jako przykład podają znaczny wzrost potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę - w roku 2018 odnotowano ich 339, podczas gdy w roku poprzedzającym było ich jedynie 63.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska