Elemental rozważa zahamowanie lub okresowe wstrzymanie działalności


Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Elemental Holding, oceniając skutki pandemii koronawirusa, rozważa wszystkie możliwe scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych, podała spółka.
Elemental podał, że zaobserwował bezpośrednią zależność wyników finansowych od skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność spółki, głównie poprzez zerwanie łańcuchów dostaw w segmencie metali przemysłowych, podała spółka. Ponadto w ocenie zarządu, najbardziej na negatywne konsekwencje narażona jest w przyszłości branża automotive, w której częściowo działa spółka, poprzez segment recyklingu metali nieżelaznych i recyklingu katalizatorów.
"Spółka rozważa wszystkie możliwe scenariusze, łącznie z możliwością zahamowania lub okresowego wstrzymania działalności, a w związku z tym także możliwość utworzenia niezbędnych rezerw i odpisów finansowych (zgodnie z wytycznymi ESMA)" - czytamy w komunikacie.
Biorąc pod uwagę czynniki dużej niepewności, czas dalszego trwania zagrożenia epidemicznego i skalę wszystkich ograniczeń z tym związanych, a także ich skutki gospodarcze, również po ustaniu zagrożenia epidemicznego, na moment publikacji niniejszego raportu nie sposób oszacować pełnego wpływu skutków pandemii na obecne i przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej, podkreślono.
"Zarząd czyni starania, aby działalność grupy kapitałowej emitenta prowadzona była z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowania. Pracownicy zostali poinstruowani o wspomnianym zagrożeniu epidemiologicznym oraz sposobie zapobiegania temu zagrożeniu, wyposażeni w środki dezynfekujące, wprowadzona została praca zdalna w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy pracy jest możliwe, ograniczono do niezbędnego minimum spotkania z osobami z zewnątrz, zapewniono również dostępne środki higieniczne pozwalające na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia" - podano również.
Zarząd monitoruje zarówno wprowadzane jak i projektowane działania władzy w Polsce mające za zadanie zminimalizowanie konsekwencji gospodarczych (m.in. tzw. tarczy antykryzysowej) oraz wszelkie wyżej wymienione ryzyka i dokłada starań, aby ich wpływ na działalność grupy kapitałowej Elemental Holding minimalizować.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)