FFiL Śnieżka liczy, że pandemia nie przeszkodzi w wypłacie dywidendy za 2019 r.


Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - FFiL Śnieżka ma nadzieję, że sytuacja rynkowa związana z pandemią COVID-19 nie będzie na tyle trudna, by skłonić spółkę do rezygnacji z wypłaty dywidendy za 2019 r., poinformował prezes Piotr Mikrut.
"Na dziś nie ma żadnych decyzji o dywidendzie ani o dacie walnego zgromadzenia. Chcę powiedzieć, że stabilna polityka dywidendowa jest ważna dla zarządu i tylko nadzwyczajna sytuacja mogłaby sprawić, by od niej odejść. A właśnie mamy pandemię, może dużo się wydarzyć. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, by zarząd był zmuszony do tak drastycznej decyzji" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji prasowej.
Zarząd podkreślił, że obecnie pandemia nie ma dużego wpływu na działalność spółki i jej wyniki, ale trudno oszacować ten wpływ w przyszłości.
FFiL Śnieżka odnotowała 59,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 61,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 62,65 mln zł i był o 1,2% niższy niż rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 49,21 mln zł wobec 60,59 mln zł zysku rok wcześniej.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)