Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej


Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, podała spółka.
"Przedmiotem aneksu jest przede wszystkim rozterminowanie nadchodzących płatności oraz ustalenie nowego harmonogramu spłaty zadłużenia na cały pozostały okres trwania umowy restrukturyzacyjnej, co umożliwi spółce prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej i dalszy rozwój biznesu przy jednoczesnym niezakłóconym wypełnianiu zobowiązań wobec wierzycieli. Dodatkowo, aneks przewiduje zmianę daty ostatecznej spłaty wierzytelności objętych umową restrukturyzacyjną, która zgodnie z treścią aneksu została ustalona na dzień 31 marca 2022 r." - czytamy w komunikacie.
Pozostałe postanowienia aneksu nie zmieniają w sposób istotny zapisów umowy restrukturyzacyjnej.
Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.
(ISBnews)