Stelmet: Dynamicznie spada liczba zamówień dla Grange Fencing w Wlk. Brytanii


Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dynamicznie zmniejsza się liczba nowych zamówień dla Grange Fencing Limited - spółki zależnej Stelmetu - na rynku Wielkiej Brytanii, podał Stelmet.
"Powyższe wynika z rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i podejmowanych przez rząd Wielkiej Brytanii decyzji administracyjnych o ograniczaniu w poruszaniu się i restrykcji prowadzenia działalności handlowej klientów Grange Fencing" - czytamy w komunikacie.
"Zgodnie z przekazaną przez spółkę zależną informacją, niezakłóconą sprzedaż prowadzi sieć handlowa odpowiadająca za około 20-25% przychodów spółki Grange Fencing. Punkty handlowe pozostałych odbiorców spółki prowadzą działalność w ograniczonym zakresie, oferując swoim klientom sprzedaż w formule 'home delivery' lub w formule 'click and collect', albo zostały w dużej części zamknięte. W ocenie Grange Fencing, sytuacja na rynku brytyjskim ulega dynamicznym zmianom, a obserwowane działania podejmowane przez rząd Wielkiej Brytanii wskazują na możliwość znaczącego ograniczenia w handlu w segmencie produktów, które oferuje grupa kapitałowa Stelmet na tym rynku" - czytamy dalej.
W związku z powyższym działalność spółki Grange Fencing w poszczególnych obszarach operacyjnych będzie ograniczana i na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb tej spółki, podano także.
"Emitent spodziewa się, iż skutki zwalczania epidemii koronawirusa COVID-19 na rynku brytyjskim mogą mieć istotny, aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu, wpływ na przyszłe wyniki i działalność grupy" - napisano też w komunikacie.
Jednocześnie Stelmet wskazał, że na chwilę obecną spółka zależna MrGarden sp. z o.o. prowadząca działalność produkcyjną drewnianej architektury ogrodowej, która w dużej części jest kierowana na rynek brytyjski, do połowy kwietnia br. będzie prowadziła normalną działalność operacyjną.
Stelmet wskazał przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Stelmetu.
Wcześniej Stelmet informował, że zdecydował o częściowym wstrzymaniu działalności z powodu epidemii koronawirusa. W okresie od 1 kwietnia do połowy kwietnia produkcja we wszystkich zakładach zostanie wstrzymana.
Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2018/2019 miała 602 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.
(ISBnews)