"Z dużą obawą patrzymy na liczbę i czas przeprowadzanych w naszym regionie badań. Jeśli podzielimy liczbę mieszkańców Pomorza przez liczbę testów, wyjdzie nam, że na jeden test przypada 900 osób. Oznacza to, że w naszym województwie wykonuje się o 40 proc. mniej testów w stosunku do średniej krajowej" - mówił podczas wtorkowej wideokonferencji wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak.

Poinformował, że prezydent Aleksandra Dulkiewicz zwróciła się z prośbą do spółki Saur Neptun Gdańsk o zakup 2,2 tys. testów dla służb walczących z epidemią: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz pozostałych pracowników szpitali i placówek leczniczych. Badania będą przeprowadzane w prywatnym laboratorium diagnostycznym spółki Invicta.

Reklama

Władze Gdańska podjęły również decyzję o zakupie dodatkowej partii środków ochrony osobistej dla pracowników szpitali, domów pomocy społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Miasto przeznaczy na ten cel 1,5 mln zł.

Zamówionych zostanie 140 tys. maseczek sterylnych i 30 tys. maseczek niesterylnych; ponad 8 tys. kombinezonów, 4 tys. gogli ochronnych, blisko 2,5 tys. przyłbic, 600 litrów specjalistycznego mydła, 1,8 tys. litrów środków dezynfekujących oraz 260 tys. par rękawiczek.

"Najważniejszym wyzwaniem w czasach następujących epidemii jest wsparcie dla szpitali i dla szeroko rozumianych usług miejskich. Nie możemy jednak zapominać również o innych służbach niosących pomoc potrzebującym, szczególnie seniorom, na przykład służbach działających w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej. Nie możemy zapominać o pracujących na infrastrukturze krytycznej, obsługujących wodociągi, kanalizację sanitarną, odpad" - powiedział podczas wideokonferencji zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji Alan Aleksandrowicz.

Wiceprezydenci odpowiadali również na pytania dziennikarzy zadane drogą mailową. Dotyczyły one m.in. redukcji etatów w Urzędzie Miejskim, aktualnej polityki inwestycyjnej miasta.

Na pytanie dziennikarzy o możliwość rezygnacji lub przesunięcia terminu wprowadzenia w Gdańsku Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania wiceprezydent Grzelak odpowiedział, że decyzja nie została jeszcze podjęta. "Obserwujemy sytuację i będziemy reagować na bieżąco. Przypomnę, że wejście w życie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania było planowane na koniec czerwca. Mamy jeszcze kilka miesięcy na ostateczne rozstrzygnięcie" - dodał.

Poinformował również, że pomimo kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, miasto nie zakłada redukcji etatów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. "Kluczem jest to, żeby urząd funkcjonował w sposób efektywny. W związku z różnymi rozporządzeniami rady ministrów, samorząd otrzymuje dodatkowe zadania, które musimy zrealizować. Dlatego dzisiaj mówimy raczej o sytuacji dodatkowych zadań, które leżą na barkach tej samej liczby urzędników" - powiedział.

Z kolei wiceprezydent Aleksandrowicz zwrócił uwagę, że z dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego prezydent Gdańska poleciła wydziałom urzędu, jednostkom i spółkom miejskim, aby wstrzymały się z zaciąganiem nowych zobowiązań i dokonały przeglądu oraz weryfikacji zaplanowanych wydatków na rok 2020. "Dokonaliśmy analizy zaplanowanych wydatków. Oszczędności będą konieczne, ale przede wszystkim w ramach wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o inwestycje, podjęliśmy już decyzję, które z nich będą realizowane w pierwszej kolejności, a które będą podlegały dalszej weryfikacji" - przekazał.

Podkreślił, że realizacja programu inwestycyjnego zaplanowanego w 2020 roku jest kluczowa dla złagodzenia skutków kryzysu. To również rodzaj wsparcia dla przedsiębiorców, ponieważ przy każdym projekcie pracują mieszkańcy Gdańska.

Poinformował, że w pierwszej kolejności uruchamiane będą inwestycje realizowane ze wsparciem środków unijnych. "Musimy się z tych środków rozliczyć i zakończyć te projekty w określonym terminie" - wyjaśnił. Dodał, że kontynuowane będą inwestycje związane z robotami budowlanymi oraz te projekty, przy których miasto zaciągnęło zobowiązania podpisując umowy z wykonawcami. Zapewnił, że prowadzone będą również projekty z Budżetu Obywatelskiego.

"Analizujemy możliwość zaciągania nowych zobowiązań, podpisywania nowych umów i ogłaszania przetargów. Będziemy realizować takie inwestycje jak modernizacja różnego rodzaju obiektów, remonty oświetlenia, przy utrzymaniu ustanowionych limitów wydatków" - powiedział Aleksandrowicz. (PAP)

Autorka: Anna Machińska