MOL: Produkcja zgodna z prognozą, popyt w Downstream niższy w zw. z pandemią


Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - MOL odnotował produkcję ok. 110 mboepd w I kw. br. w segmencie Upstream, zgodnie z wcześniejszą prognozą. W Downstream odnotowano spadek popytu o 20-40% dla kluczowych produktów w związku z ograniczeniami wynikającymi ze stanu pandemii, podała spółka. Spadki sprzedaży dotknęły także segmentu usług konsumenckich.
"W segmencie Upstream produkcja w pierwszym kwartale wyniosła ok. 110 mboepd, zgodnie z wcześniejszą prognozą. Niższy popyt na paliwa, wykorzystane pojemności magazynowe oraz ograniczenie produkcji w rafineriach może z kolei prowadzić do czasowego ograniczenia produkcji z niektórych naszych międzynarodowych złóż, potencjalnie częściowo równoważonego przez koszty podatków od wydobycia, które obniżają się wraz z ceną ropy naftowej. W świetle niepewności co do dalszego rozwoju makroekonomicznego, zaktualizowana została także prognoza wydobycia z poziomu 120 mboepd, do poziomu 115-120 mboepd (przy założeniu wkładu ze złoża ACG przez sześć miesięcy w bieżącym roku). Wdrożone zostały również liczne działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności oraz ogólnego kosztu wydobycia do poziomu 25 USD z baryłkę" - czytamy w komunikacie.
Ograniczenia wprowadzone przez rządy w obliczu koronawirusa spowodowały spadek popytu o 20-40% dla kluczowych grup produktów w segmencie Downstream. Pomimo pewnych wyzwań operacyjnych oraz konieczności ciągłej optymalizacji kosztów, grupa korzysta również na obecnie atrakcyjnych marżach, utrzymując wszystkie nasze rafinerie w ruchu, nawet jeśli wiąże się to z obniżonymi stawkami. MOL będzie nadal zapewniał pewne i bezpieczne dostawy ropy i produktów chemicznych na kluczowe rynki, na których działa, wskazano.
"Usługi konsumenckie. Po bardzo udanym pierwszym kwartale, w segmencie usług konsumenckich Grupa notuje spadki sprzedaży w związku z zamknięciem granic i obostrzeniami w przemieszczaniu się. W odpowiedzi, Grupa MOL skupia się na zapewnieniu ciągłości dostaw w całej sieci przy zachowaniu dodatnich przepływów gotówkowych. Z uwagi na trudny do przewidzenia czas trwania obostrzeń dotyczących podróży, również w tym segmencie odwołana została prognoza finansowa na 2020 r." - czytamy dalej.
MOL wycofał dziś prognozę EBITDA na 2020 r., jednocześnie obniżając poziom nakładów inwestycyjnych do poniżej 1,5 mld USD, a także poziom kosztów operacyjnych.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r.
(ISBnews)