Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics odnotowało 11,08 mln zł straty netto w IV kw. 2019 r. wobec 13,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 11,18 mln zł wobec 13,47 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 8,27 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 23,72 mln zł rok wcześniej. W tym przychody z tytułu dotacji wynosiły 7,51 mln zł wobec 10,5 mln zł.

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 23,06 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 74,54 mln zł w porównaniu z 79,73 mln zł rok wcześniej (w tym przychody z dotacji: 31,19 mln zł vs 27,44 mln zł).
W ubiegłym roku Ryvu Therapeutics zwiększało wydatki związane z badaniami i rozwojem nad nowymi kandydatami na leki. W związku z tym koszty operacyjne wyniosły 79,5 mln zł i wzrosły w porównaniu z ubiegłym rokiem o 36%. Wydatki inwestycyjne (CAPEX) sięgnęły 37 mln zł vs 18 mln zł w 2018 roku, podano w komunikacie.
"Rok 2019 stał się nowym początkiem dla Ryvu. Czerpiemy wiele inspiracji z odnoszących sukcesy firm biotechnologicznych z całego świata i wierzymy, że Ryvu, dzięki opracowaniu i wprowadzeniu na rynek nowych terapii, ma szansę stać się jedną z nich. Mamy nadzieję, że w 18 rocznicę działalności, czyli w 2025 r. zostanie zatwierdzony pierwszy lek odkryty przez Ryvu. Mamy na to więcej niż jedną szansę i dzięki ciężkiej pracy przy odrobinie szczęścia jest to jak najbardziej realne" - napisał prezes Paweł Przewięźlikowski w liście załączonym do raportu.
"Podział korporacyjny nie był jednak jedynym istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w 2019 r. Wraz z zainicjowaniem badań fazy I selektywnego inhibitora kinazy CDK8 – SEL120 w AML i HR-MDS, Ryvu ma teraz w pełni własny program kliniczny. Wstępne wyniki badań SEL120 planujemy przedstawić na konferencjach naukowych w 2020 r. Jak pokazują dotychczasowe dane przedkliniczne, zarówno SEL120, jak i SEL24/MEN1703 (który zakończył I fazę badań klinicznych w marcu 2020 r.) mogą potencjalnie oferować silniejsze i trwalsze odpowiedzi u szerszych grup pacjentów z AML niż obecne standardy terapeutyczne. Aktualnie celujemy w białaczkę w ramach dwóch dużych projektów klinicznych, prowadzonych w kilku ośrodkach badawczych w USA, w przypadku każdego z tych programów. Mamy również nadzieję, że potencjał pierwszego w swojej klasie związku SEL120 zostanie udowodniony w dodatkowych wskazaniach terapeutycznych" - napisał także prezes.

Dane prezentowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 obejmują trzy kwartały działalności kontynuowanej i wydzielonej oraz 4 kwartał wyłącznie działalności kontynuowanej, czyli segmentu innowacyjnego. Natomiast w przypadku danych za rok 2018 obejmują przez cały okres zarówno działalność kontynuowaną jak i wydzieloną, przypomina spółka.
Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.
(ISBnews)