Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił od dzisiaj obrót akcjami Orbisu w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu akcji, podała giełda.
"Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
1) zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność;
2) zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., począwszy od dnia 9 kwietnia 2020 r. nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie.
Wcześniej dziś spółka AccorInvest Group poinformowała, że po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę. Przymusowy wykup rozpocznie się 9 kwietnia 2020 r. Dzień wykupu został ustalony na 15 kwietnia 2020 r.
AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.
Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
(ISBnews)