RTLY Investments celuje w debiut Hydra Games na NewConnect w I półroczu


Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Hydra Games i Bored Games z portfela RTLY Investments przygotowują się do debiutu na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Jerzy Miszczak. Działania Hydra Games nastawione są na debiut w I półroczu bieżącego roku.
"Koronawirus nie wpłynął negatywnie na perspektywy działalności operacyjnej spółek należących do RLTY. Zarówno Hydra Games, jak i Bored Games są na finiszu prac związanych z wprowadzeniem do sprzedaży swoich gier. W związku z tym, że ostatnie tygodnie pokazują wzrosty w branży gamingowej kontynuowane są działania zmierzające do upublicznienia obydwu spółek w bieżącym roku" - poinformował ISBtech Miszczak.
Hydra Games zawarła umowę z INC o pełnienie dla funkcji Autoryzowanego Doradcy i sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz przygotowania spółki do wymogów stawianych spółkom publicznym na rynku NewConnect.
"Zawarcie umowy było poprzedzone weryfikacją przez INC prawidłowości działania Hydra Games pod kątem formalnym. Weryfikacja zakończyła się pomyślnie, INC nie wniosło zastrzeżeń do dokumentów korporacyjnych ani finansowych spółki. Po stosownych uzgodnieniach dokonanych z INC, Hydra zamierza przeprowadzić walne w sprawie m.in. uchwały w sprawie zmian w radzie nadzorczej spółki, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A oraz akcji serii B, a także upoważnienia zarządu spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 3 500 akcji serii C bez prawa poboru" - wymienił szef RLTY Investments.
Dodał, że Bored Games zawarła analogiczne umowy w zakresie pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy w ramach ASO NC oraz w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
Ponadto w rozmowie z ISBtech.pl szef RTLY Investments zaznaczył, że fundusz zmierza do dywersyfikacji portfela spółek. W pierwszej fazie celuje w projekty z produktami premium i healthcare.
Sebastian Gawłowski
(ISBnews/ISBtech.pl)