Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) 17 marca br. członkowie RPP byli podzieleni co do skali obniżki stóp procentowych, a część z nich uważała, że skuteczniejszym instrumentem w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa mogą być niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Niektórzy członkowie Rady oceniali, że o ile na obecnym posiedzeniu należy obniżyć stopy procentowe, jednak skala obniżki stóp procentowych NBP powinna być niewielka. Członkowie ci byli zdania, że skuteczniejszym instrumentem w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa mogą być obecnie niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. Pojawiła się opinia, że możliwość stosowania przez NBP tego rodzaju działań może być ograniczona nadmierną obniżką stóp procentowych" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie Rady oceniali, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione na obecnym posiedzeniu.

"Argumentowali oni, że w obecnych warunkach obniżenie stóp procentowych NBP będzie miało ograniczony wpływ na realną gospodarkę, bowiem źródła wstrząsu gospodarczego są egzogeniczne, a barierą dla akcji kredytowej jest obecnie niski popyt na kredyt i wysoka niepewność w gospodarce" - czytamy dalej.

Większość członków Rady oceniła, że dla ograniczenia negatywnych konsekwencji gospodarczych rozprzestrzeniania się koronawirusa należy poluzować warunki monetarne, podano także.

"Będzie to sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po okresie zaburzeń oraz ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - czytamy w "minutes".

"Większość członków Rady oceniła, że dla ograniczenia negatywnych konsekwencji gospodarczych rozprzestrzeniania się koronawirusa należy poluzować warunki monetarne. Będzie to sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej po okresie zaburzeń oraz ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie" - napisano w dokumencie.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt proc. (do 1%), zawężenie symetrycznego korytarza stóp operacji depozytowo-kredytowych do łącznie 1 pkt proc. wokół stopy referencyjnej, obniżenie stopy redyskonta weksli do 1,05% oraz wprowadzenie stopy dyskonta weksli na poziomie 1,1%. Wniosek został przyjęty.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, a także wniosek o podwyższenie oprocentowania rezerwy obowiązkowej z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej NBP. Oba wnioski zostały przyjęte.

Na posiedzeniu zgłoszono również wniosek o obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,25%. Wniosek nie został przyjęty.

Na kolejnym posiedzeniu, 8 kwietnia br., RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb - w przypadku stopy referencyjnej do 0,5%.

(ISBnews)