Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm odczuwających negatywne skutki pandemii - poinformowała we wtorek PAP prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Jesteśmy państwowym bankiem rozwoju i odgrywamy znaczącą rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii dla gospodarki. Uruchomienie Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP) jest kolejnym elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców, którzy są istotną częścią krwioobiegu gospodarczego" - powiedziała PAP Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Fundusz przeznaczony jest dla średnich i dużych firm, bez względu na branżę. Realna pomoc dzięki gwarancjom z FGP sięgnie 100 mld zł" – dodała.

Prezes BGK poinformowała, że Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, a gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. i mogą zabezpieczać kredyty udzielane od 1 marca 2020 r.

Reklama

W ramach funduszu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje w bankach kredytujących, zarówno komercyjnych, jak i spółdzielczych, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.

Gwarancja może pokryć do 80 proc. wartości kredytu, a maksymalna jego wartość nie może przekroczyć 250 mln zł. Prezes BGK wyjaśniła, że minimalna wartość samej gwarancji to 3,5 mln zł, a maksymalna może sięgnąć 200 mln zł.

Jako uzupełnienie tzw. rządowej tarczy antykryzysowej, Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował zmiany w swoich dotychczasowych programach oraz wprowadził nowe, mające pomóc polskim przedsiębiorcom w okresie dekoniunktury. Zmiany dotyczą m.in. programu gwarancji de minimis i gwarancji Biznesmax. Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest nowym programem.

"Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy kraju, co jest szczególnie ważne w czasie niekorzystnej koniunktury. Korzystając z eksperckiej wiedzy opracowujemy nowe, systemowe rozwiązania uzupełniające tarczę antykryzysową" – powiedziała Daszyńska-Muzyczka.

W ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych przedsiębiorca może uzyskać zabezpieczenie kredytu na okres do 27 miesięcy, ale nie dłużej niż sam okres trwania kredytu przedłużony o trzy miesiące.

Daszyńska-Muzyczka poinformowała, że gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych.

Prezes banku podkreśliła, że Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską na bazie dokumentu "Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19".

"Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na koniec 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego tego roku nie miały zaległości w urzędach skarbowych, w ZUS czy KRUS, ani w banku, który im kredytu udzielił" – dodała Daszyńska-Muzyczka.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych to jeden z elementów rządowej tarczy antykryzysowej, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. Tarcza przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50-proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.

>>> Polecamy: Motobiznes reaktywuje fabryki w Europie. Branża może stracić 60 mld euro