Jak przekazał Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, podchorążowie, którzy otrzymali wynik dodatni testu przebywają w izolatorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz izolatkach w SGSP, a także innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. SGSP informuje, że stan zakażonych jest dobry.

"Nadal trwają prace Sztabu do Zapewnienia Ciągłości Działania SGSP. Sztab m.in. nadzoruje wykonywanie testów na obecność koronawirusa, udziela informacji pracownikom oraz studentom na temat obecnej sytuacji, prowadzi prace planistyczne dotyczące włączenia zdrowych podchorążych w obsady jednostek ratowniczo-gaśniczych w macierzystych powiatach" - poinformowano.

Jak zaznaczono SGSP utrzymuje stały kontakt z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz z podchorążymi w miejscach, do których zostali dyslokowani.

Podchorążych, których objęto kwarantanną dyslokowano do innych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Są to Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy i jej filia w Tylnej Górze, Ośrodek Szkolenia w Pionkach, KW PSP w Warszawie, oraz Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Reklama

W piątek pracę rozpoczął specjalny zespół ds. wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wystąpienia przypadków zakażania koronawirusem w SGSP. Zespół zwrócił się do SGSP o udostepnienie dokumentacji związanej ze sprawą. W weekend członkowie zespołu odwiedzili ośrodki szkoleniowe i szkoły pożarnicze, gdzie rozlokowano podchorążych do odbycia kwarantanny.

W czwartek Sejm, na wniosek klubu parlamentarnego Lewicy, wysłuchał informacji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego w sprawie sytuacji w SGSP w Warszawie. Kamiński przyznał, że w uczelni doszło do bardzo poważnego zaniedbania oraz zapewnił, że winni poniosą konsekwencje.(PAP)

Autor: Marcin Chomiuk